Vgradnja polietilenske greznice


Razkladanje in priprava greznice


Greznica je po dostavi in razkladanju takoj pripravljena za vkop. Ko jo razkladamo, moramo biti še posebej pozorni, saj lahko ob padcu že z zelo majhne višine posoda greznice enostavno poči. Da se kaj takšnega ne bi nikoli zgodilo, so vse posode greznice s prostornino nad 3000 L opremljene s posebnimi ušesi za privezovanje s privezovalnimi pasovi (»gurtna«), vrvmi ali pletenicami (»zajla«).


Slika 3: prenašanje PE-HD greznice s konzolo


Posode greznic, ki so večje od 20.000 L je potrebno razkladati s konzolo (glej sliko 3). Na vsak način se je treba izogibati razkladanju in prenašanju greznice z žlico ali vilicami (bagra oz. viličarja) v leže na sredini (glej sliko 4), saj zelo hitro pride do krivljenja greznice in posledično do poškodb in zloma.


Slika 4: prepovedano prevažanje greznice v leže na žlici bagra

Po postavitvi greznice na njeno želeno mesto je povezava cevi s kanalizacijo zelo enostavna. Za povezavo uporabimo ali dvojno ali reducirno spojko. Neposredno pred dokončno postavitvijo in pričvrstitvijo greznice in zasipanjem gradbene jame je treba greznico obvezno pregledati, z namenom, da ugotovimo, če morda med prenosom, razkladanjem in prenašanjem ni prišlo do poškodb in zloma. Potem, ko je greznica že zasuta, je namreč težko videti, če in kje so udarnine in prelomi.

Izkop in priprava gradbene jame

Slika 5: skica izkopa gradbene jame za greznico

Izkop za vgradnjo greznice naj izgleda tako, kot je prikazano na sliki 5. Globina jame naj bo enaka vsoti višine greznice plus 0,3 m plus načrtovana debelina posteljice (npr. podložnega betona). V primeru nadgradnje greznice s poviškom pokrova je potrebno gradbeno jamo poglobiti še za 0,5 m. Po širini in dolžini pa naj bo gradbena jama tako velika, da je rob izkopa na dnu jame oddaljen en meter od projekcije gabaritov posode greznice na dno jame. Stene jame naj bodo izkopane pod naklonom 15°. Greznico je potrebno postaviti na trdo posteljico. Ustrezna debelina posteljice je od 20 do 30 cm. Posteljica mora biti stisnjena do zbitosti[2] 97% po Proctorju. V primeru prisotnosti ali pojavljanja talne vode, je potrebno posteljico izdelati iz pustega betona (marka betona[3] MB 15) debeline 15 cm. Uporabljati je potrebno primeren material za zasipanje. Če uporabimo okroglozrnati material, naj bo ta velikosti zrn do 32 mm, če pa uporabimo drobljeni material, naj bo ta velikosti zrn do 16 mm. Ne smemo zasipati z zmrznjenim materialom!

Postavitev in zasip greznice

Slika 6: zasipanje greznice

Za zasip posode greznice moramo uporabiti ustrezni material, ki naj bo enak kot pri izdelavi posteljice. Tudi zasutje gradbene jame moramo izvesti na pravilen način. Do višine 50 cm nad posteljico je potrebno zasipavati počasi v plasteh, debelih nekaj cm, npr. 10 cm (glej sliko 6). Vsaka plast zasutja mora doseči 97% zbitost (po Proctorju). Takšno trdnost moramo doseči po vsej debelini plasti najmanj 50 cm od projekcije gabaritov posode greznice na posteljico. Med zasipavanjem v plasteh moramo v posodo greznice sproti dolivati vodo, vsakič do istega nivoja kot je vrh nasute plasti. Hkrati moramo biti med zasipavanjem še posebej pozorni na zunanji prostor ob dnu posode greznice. Ta prostor moramo natančno zasuti in material za zasipanje zbiti v skladu z navedenimi zahtevami. Če zasutja okrog omenjenih mest ne utrdimo dovolj, se lahko posoda greznice deformira ali celo poči.
V primeru sestavljene greznice mora biti razdalja med posodami vsaj 1 meter zato, da je pač vsaka posoda posebej nepremično pričvrščena v tla. Tudi v tem primeru pazimo na prostore okoli dna posod in na prostore med posodami, kjer moramo zasutje temeljito zbiti.
Med zasipavanjem tudi budno pazimo, da z gradbeno mehanizacijo po nesreči ne povozimo, premaknemo ali poškodujemo že delno zasutih posod greznice.Postavitev in zasip greznice v primeru prisotne podtalnice
Slika 7: PE-HD greznica v primeru prisotne podtalnice

V primeru, če podtalnica nikoli ne presega nivoja približno do polovice višine greznice (slika 7: leva stran jame), je dovolj, če posteljico na dnu jame izdelamo iz betona. Sidranje pa v tem primeru ni potrebno.Slika 9: detajl A – pričvrstitev (fiksiranje) greznice z inox trakom in sidrnim vijakom.

Ko pa podtalnica vsaj občasno presega tudi nivo nad sredino greznice po višini (slika 7: desna stran jame), je potrebno posodo oz. posode greznice tudi sidrati. Za namen sidranja uporabite inox trak, ki ga s sidrnim vijakom, dimenzije M10 ali M12, pričvrstite v posteljico (glej sliko 8). Druga možnost je, da posodo namesto s sidrnimi vijaki fiksirate z navojnimi palicami in betonskim lepilom. V obeh primerih sidranja bodite pozorni, da sila, s katero materiali vežejo oziroma pritiskajo na posodo, ni prevelika. Prevelika sila lahko namreč povzroči deformacije ali trajne poškodbe posode greznice.


Montaža pokrova in zaključna dela


Ko je greznica končno zasuta, je potrebno nivo revizijskega jaška prilagoditi nivoju okoliškega terena. V primeru, ko greznico vgradimo globlje, lahko dokupimo povišek revizijskega jaška (glej sliko 9). Prilagajanje višine jaška terenu je zelo enostavno. Namreč, kot pomoč pri prikrojevanju so po celotnem ohišju revizijskega jaška enakomerno po višini razporejene vodoravne oznake.
Tovarniško je vgrajen pokrov revizijskega jaška, ki je izdelan iz PE-HD umetne mase. Za doplačilo ga je možno nadomestiti z litoželeznim pokrovom. V primeru, da se kupec odloči za PE-HD pokrov, je možno za doplačilo pridobiti tudi zaklep pokrova (glej sliko 10). Zaklep je še posebej koristen v primeru, da obstaja resna nevarnost, da bi nekdo po pomoti, nerodnosti ali zanalašč odprl revizijski jašek. Takšna nevarnost še posebej grozi v primeru, da se v bližini greznice igrajo majhni otroci. Odločitev za izbiro zaklepa pokrova je na strani kupca, v primeru nesreče pri pokrovu brez zaklepa proizvajalec in prodajalec ne odgovarjata.


Slika 9: opcija poviška pokrova PE-HD grezniceSlika 10: zaklep pokrova revizijskega jaška PE-HD greznice

© 2017 TIMMA Boris Fujan s.p. , Izdelava: MMstudio