Vgradnja vodomernega jaška Zagožen


Vgradnja jaška na travnati površini
Slika 3: tehnična skica vgradnje vodomernega termo jaška Zagožen na travnati površini
Legenda (velja za slike št.: 3, 4 in 5):

 1. tlakovci ali asfaltna plast
 2. zelenica
 3. utrjen podložni gramozni beton
 4. utrjena zemlja
 5. utrjena podlaga zbitosti najmanj 92% (po Proctorju)
 6. PE pokrov
 7. LTŽ pokrov nosilnosti 1500 kg
 8. telo vodomernega termo jaška


Vodomerni termo jašek se vgrajuje na utrjena in vodoravna zemeljska tla. Zaradi izolacijskega učinka je potrebno jašek za vodomer zasuti izključno z zemljo – gramoza ne smemo uporabljati. Po končani montaži in pregledu vodomera oz. števca za vodo je potrebno vstaviti termo pokrov iz poliuretana, ki zagotavlja, da tudi v najhladnejših dnevih voda v napeljavi ne zmrzne.


Vgradnja jaška na povozni površini – pločniku ali hišnem dvorišču
Slika 4: tehnična skica vgradnje vodomernega jaška Zagožen na povozni površini – pločniku ali hišnih dvoriščih
Pri vgradnji vodomernega termo jaška s povoznim LTŽ pokrovom (nosilnosti 1500 kg) je potrebno upoštevati osnovne zahteve, ki veljajo za pohodno različico. Posebno pozornost je potrebno usmeriti v izdelavo utrjene in vodoravne podlage v zemeljskih tleh na globini 100 cm. Zbitost[2] podlage pod jaškom mora znašati najmanj 92% (po Proctorju) . Pri zasipu in utrjevanju ni dovoljena uporaba težkih gradbenih strojev. V času zasipavanja in utrjevanja mora ležati LTŽ pokrov v ležišču vodomernega termo jaška.


Vgradnja jaška na prometni povozni površini


V prometno povozno površino se lahko vgrajuje vodomerni termo jašek Zagožen z dodatnim LTŽ pokrovom ustrezne nosilnosti. Minimalna velikost LTŽ pokrova je 600 mm × 600 mm. LTŽ okvir s pokrovom mora biti vbetoniran v betonsko ploščo. LTŽ pokrov ne sme z vso silo pritiskati na vodomerni jašek. Minimalna zračnost naj bo 5 cm.

Samo pravilna vgradnja vodomernega termo jaška Zagožen zagotavlja nemoteno delovanje tudi v zimskih pogojih.

Telo vodomernega termo jaška je sestavljeno iz dveh delov, kar omogoča enostavno prilagajanje višini terena. Dodatne ojačitve na obodu zgornjega dela jaška povečujejo odpornost na deformacije pri sami vgradnji.


Slika 5: tehnična skica vgradnje vodomernega jaška Zagožen na prometni povozni površini


Slika 6: tehnična skica standardnega in povišanega oz. podaljšanega zgornjega dela vodomernega jaška Zagožen

V ohišju vodomernega termo jaška lahko uporabnikom ponudimo tudi termo jašek za reducirni ventil (za zmanjševanje tlaka v vodovodnem sistemu) in termo jašek za zračnik (za odzračevanje vodovodnih sistemov).


Vodomerni jašek za reducirn ventil od DN1/2˝ do DN2˝


Vodomerni termo jašek Zagožen za reducirni ventil od DN1/2˝ do DN2˝ je namenjen za reduciranje tlaka v vodovodnem omrežju. V vodomerni jašek so vgrajene naslednje različice standardnih ventilov (razlikujemo glede na DN):
 • 1/2″
 • 3/4″
 • 1″
 • 5/4″
 • 6/4″
 • 2″


Vodomerni jašek namenjen za zračnik

Različica termo jaška Zagožen je namenjena za odzračevanje vodovodnih sistemov.

Skica 7: tehnična skica vodovodnega zračnika Zagožen


© 2017 TIMMA Boris Fujan s.p. , Izdelava: MMstudio